Koncerti s Diktatorima do kraja kolovoza:

U ova preostala dva dana kolovoza nemamo ni jedan koncert.

Raspored svih dogovorenih svirki pogledaj pod SVIRKEVaš Marijan Ban, 30.8.2016. u 04:37